Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Ba

Baryum'un kısaltması

baba

baba adam

Yaşlı, ağırbaşlı, iyi yürekli, olgun adam

baba bucağı

bk. baba ocağı

baba değil, tırabzan babası

babalık görevlerini yapmayan babalar için söylenir

baba evi

Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt

baba hindi

İri ve iyi beslenmiş erkek hindi

baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır

babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker

baba mirası

Babanın yaşadığı dönemden kalan değerli mal veya dost

baba nasihati

Bir babanın verdiği öğüt

baba ocağı

Babadan, dededen kalma mülk veya bir kimsenin içinde doğup büyüdüğü, yaşadığı ev, toprak ya da yurt, baba evi, baba bucağı, baba yurdu

baba oğluna bir bağ bağışlamış; oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş

babalar çocukları için büyük fedakârlıklara katlanırlar, ama çocuklar babaları için fedakârlıkta bulunmazlar

baba olmak

(erkek için) çocuk sahibi olmak

baba tatlısı

Bir çeşit hamur tatlısı, şambaba

baba yadigârı

Babadan kalan, baba döneminde yapılmış, babanın hatırasını taşıyan

REKLAM