REKLAM

zurnanın zırt dediği yer

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
zurnanın zırt dediği yer

sürdürülmekte olan bir işin en can alıcı noktası