Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
zorluk

Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük

zorlayış

Zorlamak işi veya biçimi

zorlayıcı

Zorlayan, mücbir

zorlaya zorlaya

Sürekli zorlayarak

zorlaştırmak

Zor duruma getirmek, güçleştirmek

zorlaştırma

Zorlaştırmak işi veya durumu

zorlaşmak

Zor duruma gelmek, güçleşmek

zorlaşma

Zorlaşmak durumu

zorlanmak

Zorlamak işi yapılmak veya zorlamak durumuna konu olmak

zorlanma

Zorlanmak işi veya durumu

zorlanış

Zorlanmak işi veya biçimi

zorlamasız

Kolay, içten

zorgulu

Davranışları uygunsuz ve yersiz olmasına karşın bunları yapmak için önüne geçilmez bir zorgu duyan (kimse)

zorgu

Kişinin eğilimi ve isteğine uymayan iş ve davranışlara zorlanması veya bu özellikteki davranışları göstermesi

zorbalık etmek

zorba gibi davranmak

REKLAM