Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
zührevî hastalık

bk. zührevî

zührevî

Frengi ve bel soğukluğu gibi cinsel ilişkilerle bulaşan (hastalık)

Zühre

Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs

Zühal

Sekendiz, Satürn

züğürtlük

Parasızlık, parasız kalma durumu, meteliksizlik

züğürtleşmek

Züğürt durumuna gelmek

züğürtleşme

Züğürtleşmek işi veya durumu

züğürtlemek

Parasız, meteliksiz kalmak, züğürt duruma gelmek

züğürtleme

Züğürtlemek işi veya durumu

züğürt tesellisi

Kötü sonuçlanmış bir işte, çok önemsiz iyi bir yan bularak sevinme

züğürt

Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse

zübde

Özet, öz

Zr

Zirkonyum'un kısaltması

zorunluluk

Zorunlu olma durumu, zorunluk

zorunlu tasarruf

Mecburen yapılması gereken tasarruf

REKLAM