REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
züppelik etmek

züppece davranmak

züppelik

Züppe olma durumu veya züppece davranış, snopluk

züppeleştirmek

Züppe durumuna getirmek

züppeleştirme

Züppeleştirmek işi veya durumu

züppeleşmek

Giyiniş, söz söyleyiş, düşünüş, dil vb.nde, toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçmak, züppe olmak

züppeleşme

Züppeleşmek işi veya durumu

züppece

Züppe (bir biçimde)

züppe

Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop

zümrütlenmek

Yeşil duruma gelmek, yeşillenmek

zümrütlenme

Zümrütlenmek işi veya durumu

zümrüt yeşili

Koyu yeşil

zümrüt gibi

yemyeşil

zümrüdüanka gibi

hayal ürünü olan veya adı olup da kendi var olmayan iyi ve güzel şeyler için kullanılır

Zümrüdüanka

Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka

zümrüdî

Zümrüt renginde, yemyeşil