Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
ziyaretgâh

Hayır işlemek veya saygı göstermiş olmak için ziyaret edilen yer, ziyaret yeri

ziyaretçi

Ziyaret eden, ziyarete giden kimse, görüşmeci

ziyaret etmek

birini veya bir yeri görmeye gitmek

ziyaret

Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme

ziyankârlık

Ziyan verme durumu veya huyu

ziyankâr

Sürekli zarar veren veya zarar vermeyi huy edinmiş olan

ziyanı yok!

önemli değil, önemi yok!

ziyan zebil olmak

boşuna, boş yere harcanmak

ziyan olmak

boşuna harcanmak, zarar görmek

ziyan

Zarar

ziyafet çekmek (veya vermek)

konukları yemekli ağırlamak

ziyafet

Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy

ziyadesiyle

Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla

ziyadeleşmek

Fazlalaşmak

ziyadeleşme

Ziyadeleşmek işi veya durumu, fazlalaşma

REKLAM