Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
zorbaca

Zorba bir yol seçerek

zorba

Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit

zoraki

İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla

zora koşmak

güçlük çıkarmak

zora gelememek

baskıya, sıkıntıya veya sıkı bir çalışmaya dayanamamak, katlanamamak

zora binmek

iş, ancak zor kullanılmakla sonuçlanacak bir durum almak

zor oyunu bozar

oyun, hile, güç kullanarak kestirme yoldan boşa çıkarıldığında söylenir

zor kullanmak

bir işin yapılması için her türlü baskıya başvurmak

zor gelmek

bir işin yapılması birine güç gelmek

zor belâ

Güçlükle

zor alıma çarpmak

kişi mallarına devlet adına yasal olarak el koymak, müsadere etmek

zootekni

Evcil hayvanları üretme ve yetiştirme bilimi

zoospor

Suda yaşayan mantarlarda ve su yosunlarında bulunan, selüloz zardan yoksun, üzerindeki iki veya daha çok titrek tüyle hareket eden üreme hücresi

zooloji

Hayvan bilimi

zoolog

Zooloji uzmanı, hayvan bilimci

REKLAM