Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
züyuf akçe

Ayarı düşük para sikke veya akçe

züyuf

Kalp veya ayarı düşük paralar

zurt

bk. zart zurt

zürra

Çiftçiler, tarımla uğraşanlar

zurnazen

Zurna çalan kimse, zurnacı

zurnapa

Zürafa

zurnanın zırt dediği yer

sürdürülmekte olan bir işin en can alıcı noktası

zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına

"rastgele yapılan plânsız işlerde yöntem, kural aranmaz" anlamında kullanılır

zurnacının karşısında limon yemek gibi

birinin zihnini çelip işini göremeyecek duruma getirildiği anlatılırken söylenir

zurnacılık

Zurnacının işi veya mesleği

zurnacı

Zurna çalan kimse

zurna gibi

dar (pantolon)

zurna

Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı

zürafagiller

Örnek hayvanı zürafa olan geviş getiren memeliler familyası

zürafa gibi

ince, uzun boylu, uzun boyunlu (kimse)

REKLAM