REKLAM

Türk Edebiyatında Eser Yazar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
YAZARI:Şemsettin Sami
TÜRÜ:Roman

 

Taha'nın Kitabı
YAZARI:Sezai Karakoç
TÜRÜ:Şiir

 

Tahir ile Zühre
YAZARI: Eflatun Cem Güney
TÜRÜ: HALK HİKÂYESİ
Tahrib-i Harabat
YAZARI:Namık Kemal
TÜRÜ:Eleştiri

 

Takdir-i Elhan
YAZARI:Recaizade Mahmut Ekrem
TÜRÜ:Eleştiri

 

Takip
YAZARI:Namık Kemal
TÜRÜ:Eleştiri

 

Takma Yaşamlar Çağı
YAZARI:Fazıl Hüsnü Dağlarca
TÜRÜ:Şiir

 

Takvimü't-Tevârih
YAZARI:Kâtip Çelebi
TÜRÜ:Mensur Eser

 

Talim-i Edebiyat
YAZARI:Recaizade Mahmut Ekrem
TÜRÜ:Edebiyat Bilgileri

 

Tâmat
YAZARI:Cenap Sahabettin -Sembolizm
TÜRÜ:Şiir

 

Tamirci
YAZARI:Refik Erduran
TÜRÜ:Oyun

 

Tan Sesleri
YAZARI:Mehmet Emin Yurdakul
TÜRÜ:Şiir

 

Tan Sırları
YAZARI:Çolpan
TÜRÜ:Şiir

 

Tan Yeri
YAZARI:Bahtiyar Vahapzade
TÜRÜ:Şiir

 

Tanıdık Dünya
YAZARI:Melih Cevdet Anday
TÜRÜ:Şiir