REKLAM

Türk Edebiyatında Eser Yazar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Maarif
YAZARI:Sultan Veled
TÜRÜ:Mensur Eser

 

Maarifnâme (Nasihatnâme)
YAZARI:Sinan Paşa
TÜRÜ:Mensur Eser

 

Mabedde Bir Gece
YAZARI: Sâmiha Ayverdi
TÜRÜ: HİKÂYE
Macaristan
YAZARI:Melih Cevdet Anday
TÜRÜ:Gezi

 

Macera-yı Aşk
YAZARI:Abdülhak Hamit Tarhan
TÜRÜ:Tiyatro

 

Madam Bambu
YAZARI: Faik Baysal
TÜRÜ: ROMAN
Mağara ve Işık
YAZARI:Sezai Karakoç
TÜRÜ:Şiir

 

Mağaradakiler
YAZARI:Cemil Meriç
TÜRÜ:Deneme

 

Magosa Hatıraları
YAZARI:Namık Kemal
TÜRÜ:Anı

 

Mahalle Kahvesi
YAZARI:Mehmet Akif Ersoy
TÜRÜ:Manzum Hikâye, kitap değil

 

Mahalle Kahvesi
YAZARI: Sait Faik Abasıyanık
TÜRÜ: Öykü

 

Mahalle Kavgası
YAZARI:Orhan Kemal
TÜRÜ:Öykü

 

Mahbûbü'l-Kulûb
YAZARI:Ali Şir Nevâî
TÜRÜ:Mensur Eser

 

Mahcupluk İmtihanı
YAZARI:Ömer Seyfettin
TÜRÜ:Öykü

 

Mahkeme Kapısı
YAZARI:Sait Faik Abasıyanık
TÜRÜ:Öykü