REKLAM

Türk Edebiyatında Eser Yazar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
La Fontaine Masalları
YAZARI:Orhan Veli Kanık
TÜRÜ:Çeviri

 

Lağımlaranası ya da Beyoğlu
YAZARI:Bilge Karasu
TÜRÜ:Öykü

 

Lal Masallar
YAZARI: Murathan Mungan
TÜRÜ: HİKÂYE
Lâmelif
YAZARI:Asaf Halet Çelebi
TÜRÜ:Şiir

 

Lanetli Ömrün Kırlangıçları
YAZARI: Nihat Behram
TÜRÜ: ROMAN
Latife
YAZARI:Yusuf Ziya Ortaç
TÜRÜ:Tiyatro

 

Le Tekerleme
YAZARI: Pertev Naili Boratav
TÜRÜ: İNCELEME-ARAŞTIRMA
Lehçe-i Osmanî
YAZARI:Ahmet Vefik Paşa
TÜRÜ:Sözlük

 

Lehcetü'l-Hakay ık
YAZARI:Direktör Ali Bey
TÜRÜ:Sözlük

 

Letafet
YAZARI:Direktör Ali Bey
TÜRÜ:Tiyatro

 

Letaif-i Rivâyât
YAZARI:Ahmet Mithat Efendi
TÜRÜ:Öykü

 

Leyla ile Mecnun
YAZARI:Reşat Nuri Güntekin
TÜRÜ:Öykü

 

Leyla ile Mecnun
YAZARI:Sezai Karakoç
TÜRÜ:Şiir

 

Leylâ ve Mecnûn
YAZARI:Fuzûlî
TÜRÜ:Mesnevi

 

Limanda Bir Gemi
YAZARI:Özker Yaşın
TÜRÜ:Şiir