REKLAM

Türk Edebiyatında Eser Yazar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Jakond ile Si- U
YAZARI:Nazım Hikmet Ran
TÜRÜ:Şiir

 

Jön Türk
YAZARI:Ahmet Mithat Efendi
TÜRÜ:Roman

 

Jön Türk
YAZARI:Tahsin Nahit (Ruhsan Nevvare ile birlikte)
TÜRÜ:Tiyatro

 

Jurnal
YAZARI:Cemil Meriç
TÜRÜ:Günlük