REKLAM

Türk Edebiyatında Eser Yazar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Fadik Kız
YAZARI:Orhan Asena
TÜRÜ:Oyun

 

Fahim Bey ve Biz
YAZARI: Abdülhak Şinasi Hisar
TÜRÜ:Roman

 

Fahriye Abla
YAZARI:Ahmet Muhip Dıranas
TÜRÜ:Şiir, kitap değil

 

Fakrnâme
YAZARI:Âşık Paşa
TÜRÜ:Mesnevi

 

Falaka
YAZARI:Ahmet Rasim
TÜRÜ:Anı

 

Falaka
YAZARI:Ömer Seyfettin
TÜRÜ:Öykü

 

Fare
YAZARI:Halit Ziya Uşaklıgil
TÜRÜ:Tiyatro

 

Farsça Divan
YAZARI:Ali Şir Nevâî
TÜRÜ:Şiir

 

Farsça Divan
YAZARI:Fuzûlî
TÜRÜ:Şiir

 

Farsça Divan
YAZARI:Nef'î
TÜRÜ:Şiir

 

Fatih
YAZARI:Ahmet Turan Oflazoğlu
TÜRÜ:Oyun

 

Fatih Harbiye
YAZARI:Peyami Safa
TÜRÜ:Roman

 

Faydasız Yazılar
YAZARI:İsmet Özel
TÜRÜ:Deneme, söyleşi, mektup

 

Fazilet Eczanesi
YAZARI: Haldun Taner
TÜRÜ: TİYATRO
Fehim Paşa Konağı
YAZARI: Turgut Özakman
TÜRÜ: TİYATRO