Now loading.
Please wait.

REKLAM

Yüksek Komedya

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Yüksek Komedya

Karakter ve töre türlerini kapsayan komedya (bkz. Töre Komedyası).

REKLAM