REKLAM

Yüksek Komedya

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Yüksek Komedya

Karakter ve töre türlerini kapsayan komedya (bkz. Töre Komedyası).