REKLAM

Uyarlama Hakkı

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Uyarlama Hakkı

Herhangi bir yapıtı sahneye uyarlayabilmek için izinle elde edilen hak.