REKLAM

Üçbirlikkuralı

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Üçbirlikkuralı

Tragedyada uyulması gerekli üç temel kural. Bu kurallar şunlardır: 1. Zaman birliği (Olayın en çok 24 saat içinde geçmesi), 2. Yer birliği (Olayın aynı yerde geçmesi), 3. Vak’a birliği (eserin bir tek ana olay çevresinde gelişmesi).