Now loading.
Please wait.

REKLAM

Üçbirlikkuralı

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Üçbirlikkuralı

Tragedyada uyulması gerekli üç temel kural. Bu kurallar şunlardır: 1. Zaman birliği (Olayın en çok 24 saat içinde geçmesi), 2. Yer birliği (Olayın aynı yerde geçmesi), 3. Vak’a birliği (eserin bir tek ana olay çevresinde gelişmesi).

REKLAM