REKLAM

Dakikalama

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Dakikalama

Oyunun süresini hesaplayabilmek için her bölümün kaçar dakika sürdüğünü saptama.