Now loading.
Please wait.

REKLAM

Tiyatro Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Rol Kesme

(Argo) Bir rolü, gerektiğinden daha büyük ölçüde, abartarak yapay bir konuşma ve aşırı hareketlerle oynama.

Rol Dağıtmak

Bir oyun çalışmaya başlamadan önce, oyun kişileri oynayacak sanatçıları saptamak.

Rol Dağılımı

Bir oyunda canlandırılacak ya da gösterilecek kişilerin hangi oyuncular tarafından oynanacağını belirleme işlemi.

Rol

Oyuncuların metinlerdeki kişilerin sahnede canlandırması,

Ritüel

Dinsel tören, kutlama. Tiyatronun kaynağında ritüeller vardır.Bolluk törenleri, ölüp dirilme törenleri, üreme törenleri, söylenen ezgiler, danslar ve oynanan oyunlar, homo ludens'i (oynayan insanı) ortaya çıkarmıştır. Antik tiyatronun başlangıcı da ritüellerden varolmuştur.Bağ ve şarap tanrısı Diyonizos adına yapılan bahar kutlamaları giderek tiyatro gösterilerine dönüşmüştür.

Revü

Tiyatroda, eserden önce gösterilen müzikli ve danslı oyun.

Retorik

Konuşma sanatı, konuşma sanatı kuram. Retorik, tiyatro bağlamında kendine özgü bir özellik gösterir; çünkü tiyatroda hem doğrudan sahnedeki oyuncuya, hem de izleyiciye seslenir. Tiyatro da retorik bu nedenle, sözcük seçimi ve sözcük akışı olarak "güzel" konuşma biçemi olarak gösterilir. Yunanca '' retor= hatip,iyi konuşan '' kökünden gelir. 1-Etkili, esprili ve güzel konuşma. 2- Aristoteles oyuncular için yazmış olduğu, güzel ve etkili konuşmanın önemimi belirttiği yapıtı.

Resitatif

Belli bir melodi olmadan konuşma biçimiyle söylenen müzikli anlatı.

Replik

Oyuncuların birbirlerine söyledikler sözlerden her biri. Oyunda kendisine söylenen söze, verilen sözlü karşılık. Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söylediği son söz.

Repertuvar

Opera, operet ve tiyatro topluluklarının bir oyun döneminde gösterecekleri eserlerin listesi.

Repertuar

Bir tiyatronun oyun planınca saptanmış ve her zaman oynayabileceği oyunlar demeti; oyun dağarcığı. Repertuar bir oyundan öbürüne geçen tiyatroların ardarda oyun seçimine karşıt, bir tiyatronun dramaturgi politikasını gösterir.

Rejisör

Oyundaki roller dağıtan, oyunu düzenleyen kişi veya yönetmen.. Sinema ve tiyatroda, eserin sahneleninceye veya seyirci önüne çıkıncaya kadar geçirdiği her anı yöneten kimse.

Reji

Sahneye koyma ve yönetme işi.

Reis

Anadolu'da oyunları düzenleyenlere verilen adlardan biri.

Ramp

Sahne yüzeyinin seyirciye en yakın kesimi, sahne kenarı.

REKLAM