Now loading.
Please wait.

REKLAM

Tiyatro Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Denyo(O.O.)

Orta Oyunu'nda budala tipi.Denilo da denir. Yaygaracı, acıma duygusuyla şımartılmış,küstah,arsız,küfürbaz,yüzsüz ve sırnaşıktır.Mahallenin delisi.

Denge

Yönetmenin, sahne üzerinde tasarladığı oyun düzeninin temel öğelerinde biri Göz, dengesiz bir görünümü (bilinçsiz olsun olmasın) sezinlediği için sahne üzerindeki oyuncuları, özellikle kalabalık sahnelerde iyi dengelemek gerekir. Sahne üzerinde denge iki ana bölümde ele alınır; 1- Fiziksel Denge bakışık (simetrik) ve bakışıksız (asimetrik) olmak üzere iki çeşittir. 2- Güzel duygusal (estetik) Denge, sahne üzerinde kalabalığı anlam açısından uyumlu bir duruma getirmek içindir.

Deneysel Oyun

Bilinenin dışında, yeniliklerin denendiği oyun.

Deney Tiyatrosu

Sahne üzerinde yeni denemelerde bulunan ve sahne plastiği açısından yeni tiyatroya verilen ad. Deney Tiyatrosu'nun Deneme Tiyatrosu'na olan farkı, burada tiyatroya ilişkin her türlü deneyin yapılmasıdır.Bunlar, oyunculuk tekniği yada sahne tasarımı gibi, bir çok alanda estetik ve teknik deneyler olabilir. Buradaki deneyler daha çok kavramların uygulanmaya aktarılmasıyla ilintilidir.

Deneme Tiyatrosu

Yeni denemelerin yapıldığı, genç oyun yazarlarının, yönetmenlerinin ve oyuncularının değişik biçimler denendikleri topluluk.Burada daha çok genç tiyatro adamları denenir.

Delikanlıbaşı(Kö.O.)

Anadolu'da köy oyunlarını yöneten kişiye verilen ad.

Dekor Tasarımcısı

Bir oyunun o dekorunu önce kağıt üzerinde tasarlayan, sonra renklendirip taslağını ve maketini yapan ve sahne üzerinde gerçekleştirilmesini denetleyen dekorun hazırlanmasını yöneten sanatçı.

Dekor Birimi

Dekor parçası.

Dekor

Tiyatro eserine göre sahneyi düzenlemek için gerekli olan nesnelerin genel adı.

Değişken Ses

Tiz ve pes uzamlara kolayca inip çıkabilen ses

Değişken Seğir Yeri

Değişik gösteriler ve amaçlar için kullanılabilen, seyir yeri biçiminin değiştirilmesiyle değişik oyun alanları elde edilebilen salon.

Değişken Pano

Dekor değişiminde kullanılan çok çabuk değişe bilen pano. Bu, ya arkalı önlü kullanılabilinir ya da çeşitli kasnaklanmış levhalar takılıp çıkarılarak gerçekleştirilebilinir.

Değişebilir Sahne

İstenilen biçime sokulabilen sahne biçimi.

Değişebilir Dekor

Bir oyunda çabucak değiştirilebilecek biçimde hazırlanmış dekor.

Darülbedayi

1914’te kurulan İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun eski adı.

REKLAM