Now loading.
Please wait.

REKLAM

Tiyatro Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Mizansen

Bir tiyatro eserinin sahneye konması, sahneye göre düzenlenip uygulanması.

Mimik

Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz. ağız, yüz hareketleriyle anlatılması.

Mimesis

(Yun.) Taklit,benzetme, öykünme. Platon bu terimi sözlük anlamıyla, yani 'öykünme' olarak kullanmış, Aristoteles dram sanatı konusunda bu terimi 'yeniden yaratma' ve ' yansıtma' anlamıyla yorumlamıştır.Tiyatro sanatının temeli ilkelerinden biridir.

Mim

Kaynaktaki anlamıyla 1-oynamak; 2-oyuncu;bugünkü anlamıyla 3-yalnızca hareketlere dayanan sözsüz oyun.

Mezzetino

(İt.) Commedia dell'arte 'de giysisi kırmızı beyaz kurdelelerle süslü uşak tipi.

Meydancı

( Kö.O.) Anadolu köy oyunlarında oyunları düzenleyenlere verilen adlardan biri.

Meydan

(O.O.) Orta Oyunu'nun oynandığı alan (aynı zamanda bkz. Orta, Palanga.)

Mevki

( O.O.) Orta Oyunu'nda erkek seyircilere ayrılan yer.

Mercek

içinden geçen koşut ışınları düzenli bir biçimde bir birine yaklaştıran ya da birbirinden uzaklaştıran saydam cam. Tiyatroda daha çok yakınsak mercek kullanılır.(bkz. Dışbükey Mercek).

Merak

olay dizisinin gelişimi ile seyircide uyandırılan soru duygusu; gerilim sağlayıcı öğe.

Melodram

Gerilimi yüksek, hüzünlü, korkunç ve duygusal oyun.

Meddah

Taklitler yaparak hikayeler anlatan kişi.

MayısOyunları

Dinsel bolluk törenlerin kaynaklanan gösterilerdeki oyun. Bunlara 'hasat oyunları','güz dönemi oyunları da denir.

Maskelemek

1- bir oyuncunun başka bir oyuncunun önüne kayarak seyircinin onu görmesini engellemek. 2-yapılmayan bir işi yapılıyormuş gibi göstermek için oyuncunun gövdesiyle, yaptığı işi seyircinin görüşüne kapaması örnek: Eğer masa lambasının üstünde lambayı yakacak bir düğme yoksa ve o lambanın yanması anında ışıklar parlatılacaksa, oyuncu lambayı seyircinin görüşüne gövdesiyle kapatıp lamba düğmesine basıyormuş gibi yapar. Bu anlamlardan ilki olumsuz ikincisi olumludur

Makyaj

Tiyatro ve sinemada sanatçıların yüzlerinde boya ve başka maddelerle yapılan tuvalet ve değişiklikler.

REKLAM