REKLAM

Türk Edebiyatında Eser Yazar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Yeni Hayat
YAZARI:Orhan Pamuk
TÜRÜ:Roman

 

Yeni Hayat
YAZARI:Ziya Gökalp
TÜRÜ:Şiir

 

Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti
YAZARI: Rasim Özdenören
TÜRÜ: DENEME
Yeni Dünya
YAZARI:Sabahattin Ali
TÜRÜ:Öykü

 

Yeni Çıkan Şarkılar
YAZARI:Necati Cumalı
TÜRÜ:Oyun

 

Yedinci Köpek
YAZARI: Çetin Altan
TÜRÜ: TİYATRO
Yedinci Gün
YAZARI:Orhan Hançerlioğlu
TÜRÜ:Roman

 

Yedi Telli
YAZARI:Osman Türkay
TÜRÜ:Şiir

 

Yedi Öykü
YAZARI:Füruzan
TÜRÜ:Öykü

 

Yedi Memetler
YAZARI:Fazıl Hüsnü Dağlarca
TÜRÜ:Şiir

 

Yedi Köyün Yüz Karası
YAZARI: Eflatun Cem Güney
TÜRÜ: MASAL
Yedi Kapılı Kırk Oda
YAZARI: Murathan Mungan
TÜRÜ: HİKÂYE
Yedi Hikâye
YAZARI: Füruzan
TÜRÜ: HİKÂYE
Yedi Güzel Adam
YAZARI:Cahit Zarifoğlu
TÜRÜ:Şiir

 

Yedi Çınar Yaylası
YAZARI:Kemal Tahir
TÜRÜ:Roman