Now loading.
Please wait.

REKLAM

Osmanlıca Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
zu’m
(Arapça) [ زعم ] sanı
zu’bân
(Arapça) [ ذؤبان ] kurtlar
zû’
(Arapça) [ ضوء ] aydınlık, ışık
züyûl
(Arapça) [ ذیول ] ekler, zeyiller
züvvâr
(Arapça) [ زوار ] ziyaretçiler
zurûf
(Arapça) [ 1 [ ظروف kaplar
2. zarflar
zürriyyet
(Arapça) [ ذریت ] soy, zürriyet
zürriyyât
(Arapça) [ ذریات ] soylar, zürriyetler
zürrâ’
(Arapça) [ زراع ] ekiciler, çiftçiler
zûrmend
(Farsça) [ زورمند ] güçlü
zürefâ
(Arapça) [ ظرفا ] zarifler
zûrbâ
(Farsça) [ 1 [ زوربا güçlü
2. zorba
zürâfe
(Arapça) [ زرافه ] zürafa
zurafâ
(Arapça) [ 1 [ ظرفا zarifler
2. seviciler, sevici kadınlar
zûr
(Farsça) [ زور ] güç

REKLAM