Now loading.
Please wait.

REKLAM

Fizik Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Zincirleme reaksiyon
Çekirdek parçalanması sırasında kontrol altında gerçekleşen tepkimelerin tümü.
Yukarıya düşey atış
Düşey olarak yukarı doğru Vo hızıyla atılan cismin hareket yönüne ters yönde etki eden ağırlık kuvvetinin etkisinde g ivmesi ile yavaşlayarak durması ve maksimum yükseklikten itibaren serbest düşme hareketi yapması.
Yük ölçer
bir devreden veya devrenin bir kesitinden geçen elektrik geçen elektrik yükünü ölçen araç.
Yörünge
1. Bir cismin hareketi sırasında izlediği yol. 2. Elektronların çekirdek etrafında belli enerji seviyeleri.
Yoğunluk
Bir maddenin birim hacminin kütlesi.(kütlenin hacme oranı)
Yoğunlaşma
Buharın sıvıya dönüşmesi.
Yerçekimi potansiyel enerjisi
Yerçekiminden kaynaklanan ve barajlarda gördüğümüz enerji türü.
Yerçekimi kütlesi
Aynı yerde bulunan iki cismin ağırlıkları eşitse kütleleri de eşittir. Böylelikle birinin kütlesi bilindiğine göre diğerinin kütlesi de öğrenilmiş olur. Bu metotla bulunan kütleye verilen ad.
Yerçekimi ivmesi
Serbest düşme hareketi yapan cisimlerin sahip oldukları ivme.
Yer değiştirme
Bir cismin son konumuyla, ilk konumu arasındaki yönlü uzaklık.
Yay sarkacı
Esnek bir yaya bağlanmış olan kütleden oluşan düzenek.
Yay sabiti
Yayın sertlik derecesi.
Yatay atış
İlk hızları sadece yatay doğrultuda olan ve yerçekimi ivmesiyle düşen cisimlere uygulanmış olan atış.
Yarıçap vektörü
Dairenin merkezini cismin bulunduğu noktaya birleştiren kuvvet.
Yarı iletken
Elektriği kısmen ileten madde.

REKLAM