REKLAM

Zahire

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Zahire

  Gereğinde kullanmak için saklanan tahıl.