REKLAM

Yüzey şekilleri

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Yüzey şekilleri

  Karaların üzerinde görülne topoğrafya şekillerinin tümü. Dağlar, ovalar, platolar, vadiler, havzalar, küçük ya da büyük çukurlar, sekiler gibi çok değişik boyuttaki şekillerin tümü yüzey şekilleri kapsamına girer. Yer şekilleri ile aynı anlamda kullanılır.