REKLAM

Yüksek enlemler

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Yüksek enlemler

  Orta kuşak ile kutuplar arasındaki enlemleri kapsar.