REKLAM

Yöre

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Yöre

  Daha farklı özelliğiyle bir bölümün diğer kesimlerinden ayrılan alan.