REKLAM

Yontuk düz

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Yontuk düz

  Akarsu aşındırması sonucu denize yakın seviyeye kadar alçalmış çok az dalgalı bir yüzey.