REKLAM

episantr

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
episantr
Deprem dalgalarının en kısa yolu takip ederek yeryüzüne ulaştığı alan.