REKLAM

Ekstansif tarım

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Ekstansif tarım

  Ilkel metodla yapılan tarımdır. Doğal koşullara bağlıdır. Verim düşüktür.