Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Yağış

  Havadaki nemin doyma noktasını aşıp, su damlacıkları, buz kristalleri veya buz parçacıkları şeklinde yoğunlaşmasına yağış denir.

Yağmur ormanı

  Ekvator bölgesindek isık ve daima yeşil ormanlara verilen ad. Ekvatoral ya da tropikal orman da denir.

Yamaç

  Yeryüzündeki eğimli yüzeylerdir.

Yamaç deposu

  Dağlardan taşınan çeşitli boyuttaki malzemelerin yamacın eteğinde birikmesi ile oluşan depo.

yamaç kaynağı
Yer altına sızan sular sonucu oluşan yer altı suyunun bir vadi yamacında yüzeye çıkmasıyla meydana gelen kaynaklar.
Yanardağ

  Mağmanın yüzeye çıktlğı yerde oluşan dağ.

Yanardağ

  Mağmadan gelen ve yer kabuğundaki çatlaklardan püsküren lavların yığılması sonucunda o bölgede dağlar oluşur. Bunlara yanardağ ya da volkan adı verilir.

yanardağ
Volkanik faaliyet sonucu çıkan materyallerin üst üste birikmesiyle oluşan dağ.
yapağı

  Ilkbaharda kırkılan koyun yünü.

Yaprak orman

  Kışın yaprak döken, geniş yapraklı ağaçlardan (kayın, meşe, gürgen, kestane vb.) meydana gelen orman. Yayvan yapraklı orman da denir.

Yarı çöl

  Kuraklık ve bitki örtüsü bakımından çÖllerle bozkırlar arasındaki bölge.

Yarı kurak bölge

  Nemli orman bölgelerinden daha az yağış alan, ama çöllerden daha nemli, bozkırlar ve ağaçlı bozkırlarla kaplı alan. Örnek: Iç Anadolu. Ortalam yağış genellikle 200400 mm arasındadır.

Yarı tropikal bölge

  Orta kuşak ile tropikal kuşak arasında yer alan sıcak iklim. Bu iklimin görüldüğü yerlerin bazıla yağışlı, bazıları kuraktır.

Yarım küre

  Ekvatorun kuzey ve güneyindeki yarım küreler. Kuzey Yanm küre: Ekvatorun kuzeyindeki yarım küredir.

Yarımada

  Ana karadan denize doğru uzanan kara parçası.

REKLAM