Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Vadi

  Akarsu aşındırması sonucunda oluşan bir yatak ve onu sınırlayan yamaçlarla birlikte oluşan uzun çukurluk.

Vadi

  Akarsuyun içinde aktığı, kaynaktan ağıza doğru sürekli inişi bulunan, uzun çukurluklardır.

vadi
Akarsu aşındırması ile oluşan ve tabanına akarsu yatağının ve akarsuyun yerleştiği, sürekli iniş gösteren oluk,
Vadi buzulu

  Sürekli beslenerek sirkten taşan ve vadi boyunca aşağı hareket eden buzul türüdür.

Vaha

  Çöllerde, akarsu kenarlarında, yer altı suyunun yüzeye çıktlğı yerlerde ya da kuyuların etrafındaki yaşama elverişli yer.

vaha
Çöllerde suların yeryüzüne çıktığı kaynak ve çevresi.
Vertisol

  Dönen toprak. Killi araziler üzerinde oluşan killi topraklar, yazın kuruduğunda çatlarlar, çatlaklar boyunca üstten alta doğru toprak parçaeıkiarı dökülür, kışın ise toprak su alarak şişer ve altta bulunan toprak yüzeye doğru yükselir.

viyadük
Köprü yol.
Volfram

  Tungsten adı da verilen kalay beyazlığındaki ağır metal. Elektrik direncinin yüksek olması sebebiyle akkor lambalarda, eksme çeliklerin imalinde, makine ve uzayaraçları sanayiinde kullanılır.

Volkan

  Yer yuvarlığı içindeki kızgın ergimiş ve katı maddelerin yeryüzüne çıktlğı yer. Türkçe yanardağ ile eşanlamlı. Yanardağlardan püsküren maddelerin birikmesiyle çeşitli yüzey şekilleri (koniler, lav platolar vb.) oluşur.

Volkan Bacası

  Mağmanın yeryüzüne ulaşıncaya kadar geçtiği yola volkan bacası denir.

Volkan Konisi

  Lav, kül, volkan bombası gibi volkanik maddelerin üst üste yığılması ile oluşan koni biçimli yükseltiye volkan konisi, koni üzerinde oluşan çukurluğa krater denir.

Volkanik Göller

  Volkanik patlamalar ile oluşan çanaklardaki göllerdir. Krater gölü, kaldera gölü ya da maar gölü gibi çeşitleri vardır.

Volkanik Tüf

  Volkanlardan çıkan kül ve irili ufaklı parçaların üst üste yığılarak yapışması ile oluşan taşlara volkan tüfü denir.

Volkanizma

  Yer yuvarlığı içindeki magmanın yer kabuğu içine sokulması ve yeryüzüne çıkması süreci.

REKLAM