Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Samanyolu

  Çok sayıda yıldızlardan ve Güneş’ten oluşan galaksiye Samanyolu denir.

Sanayi

  Endüstri. Bir ve birden fazla ham maddeyi çeşitli yollardan işleyerek işlenmiş madde haline dönüştürme yöntem ve araçların tamamı.

Sanayi

  Ham maddelerin işlenerek mamül madde haline getirilmesine sanayi denir.

Sander düzlüğü

  Buzullardan çıkan akarsuların, buzullar önünde oluşturulduğu alüvyon düzlükler.

Sarkıt-Dikit

  Kalsiyum karbonatça zengin suların mağara tavanından sızarak içindeki kirecin tavanda birikmesi ile sarkıtlar, damlayarak tabanında birikmesi ile dikitler oluşur. Karstik alanlardaki mağaralarda görülen bu şekillerin en güzel örnekleri Damlataş Mağarası’nda bulunmaktadır.

Sarp

  Çıkılması güç, dimdik kayalıkların bulundukları yerler için kullanılan bir terim.

savan
Yazın yağışlı tropikal iklim bölgelerinde görülen, uzun ve gür ot topluluğu.
Şayak

  Kaba dokunmuş, dayanıklı bir tür kumaş.

Seki

  Vadilerde, akarsuların biriktirdikleri maddeler veya anakaya içine yeniden gömülmesi sonucunda meydana gelen basamak veya sahanlık. Taraça.

seki
Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde, yeryüzü şekli.
Seki (Taraça)

  Yatağına alüvyonlarını yaymış olan akarsuyun yeniden canlanarak yatağını kazması ve derinleştirmesi sonucunda oluşan basamaklardır. Taban seviyesinin alçalması nedeniyle, tabanlı bir vadide akan akarsuyun aşındırma gücü artar. Yatağını derine doğru kazan akarsu vadi tabanına gömülür. Eski vadi tabanlarının yüksekte kalması ile oluşan basamaklara seki ya da taraça denir.

Sel

  Sağanak yağış ve hızlı kar erimeleri sonucu çok miktarda suyun akışa geçmesi ile meydana gelen duruma sel denir.

Şelale

  Büyük çağlayan. Akarsuların yüksek yerlerden dökülüp aktığı yer.

Şelf

  Kıta sahanlığı.

şelf
Karaları çevreleyen ve karalardan sayılan, 200 metre derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri.

REKLAM