Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Pakt

  Antlaşma.

Paleontoloji

  Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir.

Paleozoik Zaman

  Bakınız : Birinci Zaman.

PARALEL

  Ekvator'a paralel olarak çizilen dairelere paralel denir.Ekvatora'un kuzeyindekilere KUZEY PARALELLERİ , güneyindekiler GÜNEY PARALELLERİ denir.

Paralel daireler

  Dünyamızın her iki yarım küresinde birer derece aralıklarla Ekvator'a paralel olarak geçtiği varsayılan çemberIer.

Parazit koni

  Ana volkan konisinin çevresinde bulunan yan koniler.

Pasifik tiyi kıyı

  Dağ sıralarının eteklerinde boyuna uzanan dik kıyı olup kıyı önünde deniz çoğu kez birdenbire derinıeşir.-

Penepien

  Dış güçlerin aşındırması sonucunda meydana gelen, deniz seviyesine yakın, hafif dalgalı arazi bizimi. Yontukdüz.

Peneplen

  Geniş arazi bölümlerinin, akarsu aşınım faaliyetlerinin son döneminde deniz seviyesine yakın hale indirilmesiyle oluşmuş, az engebeli şekle peneplen (yontukdüz) denir.

peneplen
Akarsu aşındırmasının son evresinde oluşan, yükseltisi deniz seviyesine yakın, az engebeli düzlük,
Peri bacası

  Kolayca aşınabilen taş va kayalardan (tüflü arazi) oluşmu, sivri kule veya piramit görünüşlü yer bizimi.

Peribacası

  Özellikle volkan tüflerinin yaygın olarak bulunduğu vadi ve platoların yamaçlarında sel sularının aşındırması ile oluşan özel yeryüzü şekillerine peribacası denir. Bazı peribacalarının üzerinde şapkaya benzer, aşınmadan arta kalan sert volkanik taşlar bulunur. Bunlar volkanik faaliyet sırasında bölgeye yayılmış andezit ya da bazalt kütleridir. Peribacalarının en güzel örnekleri ülkemizde Nevşehir, Ürgüp ve Göreme çevresinde görülür.

Perihel

  Bakınız : Günberi.

Perlit

  Feldspat cinsinden suyu az ve eridği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı inci taşı. Inşaatlarda yalıtım malzemesi olarak kullanır.

Petro - kimya sanayii

  Petrolden elde edilen çeşitli ürünlere lastik, Plastik gibi üretim yapan sanayi kolu.

REKLAM