Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Oba

  Daha çok göçebe hayvancılık yapan toplulukların geçici olarak yerleşip, çadır kurdukları yerleşmelerdir.

Obruk

  Karstik alanlarda çözünme ve çökme ile meydana gelmiş kuyu biçimli yer şekli. Bazıları kurudur, bazılamını içinde su vardır.

Obruk

  Baca veya kuyu şeklinde, keskin köşeli, derin çukurluklara obruk denir. Derinliği 250-300 m’yi bulabilen obrukların bazılarının tabanında göl bulunur. Türkiye’de İç Anadolu’nun güneyinde ve Toroslar’da yaygın olarak obruklar görülür. İçel’deki Cennet-Cehennem mağaraları ve Konya’daki Kızören obruğu ülkemizdeki en güzel örneklerdir.

obruk
Yer altı mağaralarının tavanlarının çökmesiyle oluşan derin ve doğal kuyular.
Obsidyen (Volkan Camı)

  Siyah, kahverengi, yeşil renkli ve parlak dış püskürük bir taştır. Magmanın yer yüzüne çıktığında aniden soğuması ile oluşur. Bu nedenle camsı görünüme sahiptir.

Oklüzyon

  Kavuşmuş cephe. Arkadan gelen bir cephenin daha hızlı hareket ederek önde bulunan cepheye kavuşması. Bu olay özellikle dağların yamaçlarında gerçekleşir.

Okyanus

  Kıtaları birbirinden ayıran geni su kütlelerine okyanus denir. Örnek : Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus (Pasifik Okyanusu), Hint Okyanusu

Okyanusal kabuk

  Okyanus tabanıarında magmadan gelen malzemenin katılaşması ile oluşan kabuktur. Bu kabuğun yoğunluğu kıtasal kabuğa göre fazladır.

Ölçek

  Yer yüzündeki gerçek uzunlukların, haritaya geçirilirken küçültüldükleri oran.

Ölçek

  Gerçek ölçülerin kaç defa küçültüldüğünü gösteren küçültme oranına ölçek denir.

Oltu taşı

  Süs eşyası yapımında kullanılan parlak siyah renkli bir tür linyit.

Opec

  Çoğunluğu Ortadoğu ülkelerinin oluşturduğu pertor ihraç eden ülkeler birliği.

Orman

  Büyüklü küçüklü çeşitli özellikteki ağaçların oluşturduğu bitki örtüsüdür.

orman
Ağaçlarla örtülü geniş alan.
Ormanaltı Florası

  Orman örtüsü altında loş ortamda yetişen, çoğunlukla ot ve sarmaşık türlerinin oluşturduğu bitki topluluğudur.

REKLAM