Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Maar

  1) Magmadan gelen gazların yüzeydeki kütleyi parçalayarak oluşturduğu çukur saha. 2) Bataklıklara yayılan lavların suyu buharlaştırması sonucu oluşan basınçla üstte bulunan kütlenin patlaması ile oluşan çukurluk.

maar
Volkanizma sırasında, gaz basıncının yol açtığı şiddetli patlamalara bağlı olarak, yeryüzünde meydana gelmiş daire veya elips şeklindeki volkanik patlama çukuru,
Maden cevheri

  Içinde belli oranda maden içeren kaya ya da toprak.

Mağara

  Kalkerli arazilerde çatlaklar boyunca yeraltına sızan suların oluşturduğu büyük boşluklara mağara denir. Damlataş, Narlıkuyu, Düden, İnsuyu, Kızılin mağaraları en ünlüleridir.

mağara
Karstik topoğrafyada, kayaçların suda çözünmesiyle oluşan yer altı boşluğu.
Magma

  Ergiyerek sıvı haline geçmiş kızgın ve akıcı manto malzemesi.

Mağma

  Yer kabuğunun altında bulunan sıcak ve sıvı katmana mağma denir.

magma
Yerin içinde, sıvı veya hamur kıvamında uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik.
Maki

  Akdeniz ikliminin doğal bitki topluğu. Kısa ve bodur defne, mersin, kocayemiş gibi bitkilerden oluşan ve sürekli yeşil olan bir çeşit çalılık.

Maki

  Her mevsim yeşil kalan kısa boylu çalı ve ağaçlardan oluşan bitki örtüsüdür.

maki
Akdeniz iklim bölgesinde yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü.
Makineli tarım

  Tarımsal faaliyetlerin insan ve hayvan gücü yerine traktör, pulluk, mibzer, biçerdöver gibi makinelerle yapılması.

Makroklima

  Geniş alanlarda görülen büyük iklim tipi.

Maksimum Nem (Doyma Miktarı)

  1m3 havanın belli bir sıcaklıkta taşıyabileceği nemin gram olarak ağırlığıdır. Hava kütleleri ısındıkça genleşip hacimleri artar. Bu nedenle nem alma ve taşıma kapasiteleri de artar. Eğer hava taşıyabileceği kadar nem alırsa doyma noktasına ulaşır ve doymuş hava adını alır. Örneğin = 20°C sıcaklığa sahip bir hava kütlesinin taşıyabileceği nem miktarı 17,32 gr/m3’tür. Bu hava kütlesinin sıcaklığı 30°C’ ye yükseldiğinde havanın hacmi genişleyeceği için taşıyabileceği nem miktarı da artar ve doyma noktası 30,4 ge/m3’e yükselir. Bu nedenle hava kütlesinin doyması için aradaki fark (13.08 gr) kadar nem yüklenmesi gerekir.

Mamül

  Yapılmış işlenmiş eşya, yiyecek ve benzeri. -

REKLAM