Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Lagün

  Kıyılarda, denizden setle ayrılmış, genellikle sığ göl veya deniz girintisi. Deniz kulağı.

lagün
Açık denizden bir kum setiyle ayrılan veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini alan sığ koy veya körfez,
Lapya

  Kalkerlerin yüzeyinde çözünmeyle oluşan çeşitli küçük şekiller.

Lapya

  Kalkerli yamaçlarda yağmur ve kar sularının yüzeyi eriterek açtıkları küçük oluklardır. Oluşan çukurluklar keskin sırtlarda yan yana sıralandığından yüzey pürüzlüdür. Büyüklükleri birkaç cm ile birkaç metre arasında değişir.

lapya
Karstik bölgelerde oluşan, derinlikleri birkaç cm ile bir iki metre arasında değişen oyuk, delik ve yarıntı biçimi,
Laterit

  Sıcak ve nemli ekvatoral bölge toprağı.

laterit
Sıcak ve nemli iklim toprağı.
Lav

  Volkanizma esnasında çıkan sıcak ve akıcı mağma ürünü malzeme. Bunların katılaşması ile dış püskürük kayalar oluşur.

lav
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları, dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler.
Lejant

  Haritaların altına konan harita anahtarı.

Lejant

  Bakınız : Harita Anahtarı.

levha
Yer kabuğunu meydana getiren büyük kara parçalarından her biri.
liken
Su yosunu ile bir mantarın birlikte yaşamasıyla oluşan karışık bitki.
liman
Ülke içi ya da uluslararası deniz yolu ulaşımı ve taşımacılığında gemilerin kalkış ve varış yeri
Litosfer

  Yer yuvarlağının kayalardan oluşan katı dış küresi. Taş küre.

REKLAM