Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Kadastro haritası

  Bir ülkede her çeşit arazi ve mülklerin yeri, alanı ve sınırlarını gösteren harita. Bu harita devlet tarafından yapılır.

Kaldera

  Bir volkanın patlaması veya tepe kısmının çökmesi sonucunda oluşan geniş çukur.

kaldera
Volkan konilerinin tepesinde bulunan, patlama ya da çökmeyle genişlemiş krater
kalifiye elaman
İstenilen nitellikleri taşıyan konusunda iyi yetişmiş nitelikli eleman
Kalker (Kireçtaşı)

  Deniz ve okyanus havzalarında, erimiş halde bulunan kirecin çökelmesi ve taşlaşması sonucu oluşan taştır.

Kalkınmada öncelikli yöre

  Ekonomik yönden kalkınmada geri kalmış olan ve kalkınması için devlet tarafından çeşitli yardım ve kolaylıkların sağlandığı yöre.

Kant-Laplace teorisi

  Güneş Sistemi’nin oluşumu ile ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır. En geçerli teori sayılan Kant-Laplace teorisine Nebula teorisi de denir. Bu teoriye göre, Nebula adı verilen kızgın gaz kütlesi ekseni çevresinde sarmal bir hareketle dönerken, zamanla soğuyarak küçülmüştür. Bu dönüş etkisiyle oluşan çekim merkezinde Güneş oluşmuştur. Gazlardan hafif olanları Güneş tarafından çekilmiş, çekim etkisi dışındakiler uzay boşluğuna dağılmış ağır olanlar da Güneş’ten farklı uzaklıklarda soğuyarak gezegenleri oluşturmuşlardır.

Kanyon

  Derin ve dimdik yamaçlı boğaz biçimindeki vadi. .

Kapalı havza

  Akarsuları denize ulaşamayan bölge. Örnek: Iç Anadolu kapalı havzası.

kapalı havza
Sularını denizlere ya da okyanuslara ulaştıra- mayan alanlar.
Kaplıca

  Sıcak su çıkaran bir çeşit kaynak. Yerin derinliklerinden gelen ve çeşitli minerallere sahip olan bu sıcak sular, çeşitli hastalıkların tedavisinde fayda sağlamaktadır.

kaplıca
Fay hatlarından yerin derinliklerindeki sıcak suların yeryüzüne çıktığı kaynak.
kaplıca
Yer altından çıkan sıcak su kaynağı.
Kara iklimi

  Karaların deniz etkilerinden uzak iç kesimlerinde görülen iklim. Özellikle sıcaklığın gece ve gündüz arasında ve mevsimlere göre çok değişmesiyle kendini belli eder. Karasal iklim de denir.

Karadeniz Ekonomik Işbirliği (KEIB)

  Karadeniz'de sahili bulunan ve bu denizle ekonomik i1intisi olan ülkeler arasında işbirliğini öngören proje. Türkiye'nin girişimi ile başlayan proje ile ilgili işbirliği bildirisi, üye ülkelerce 1992'de imzalanmıştır.

REKLAM