Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Jeoloji

  Yerkürenin yapısını, yaşını ve özelliklerini araştıran bilim dalına yer bilimi jeoloji denir.

jeoloji
Yer bilimi, yerkabuğun yapısını inceleyen bilim dalı,
Jeolojik zamanlar

  Yerkürenin, oluşmaya başladığı andan bu güne kadar geçirdiği devrelere Jeolojik zaman denir. Dünya’mızın 5-6 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

jeomorfoloji
Karaların yüzey şekillerini inceleyen bunların oluşunu açıklayan bilim.
Jeomorfoloji Haritaları

  Bir bölgedeki şekillenme süreci yani iç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalarda faylar, yamaçlar, vadi türleri, birikinti konileri, sekiler, ovalar ve daha bir çok yer şekli taranarak gösterilir. Yer şekillerinin kolay ayırt edilmesi amacıyla bu haritalar renklendirilir.

Jeontiklinal

  Epirojenik hareketlerle uzun zamandır yürkselen ve buna bağlı olarak sürekli aşınan, yeryüzünün büyük ve yayvan yükseklikteki alanlarıdır.

Jeopolitik

  Coğrafi şartların, özellikle coğrafi konumun uluslararası siyasette oynadrğı rolü inceleyen ve bundan sonuçlar çıkarın bilim dalı.

Jeosenklinal

  Kalın tortuların biriktiği ve zamanla kıvrımlı dağların oluştuğu büyük ve tabanıarı oynak okyanus çanakları.

Jeosenklinal

  Akarsular, rüzgarlar ve buzullar, aşındırıp, taşıdıkları maddeleri deniz ya da okyanus tabanlarında biriktirirler. Tortullanmanın görüldüğü bu geniş alanlara jeosenklinal denir.

jeosenklinal
Yer kabuğunun ağır ağır çöken tortulanma alanları.
Jeoterm basamağı

  Yerin derinliğine indikçe sıcaklığın 1°C artması için gerekli olan derinlik. Ortalama 33 m olarak kabul edilmiştir.

Jeoterm Basamağı

  Yeryüzünden yerin derinliklerine inildikçe 33 m’de bir sıcaklık 1 °C artar. Buna jeoterm basamağı denir.

Jeotermal enerji

  Yerin derinliklerinden gelen sıcak buhar, gaz ve sudan elde edilen enerjidir. Fışkıran gaz ve su buharı yoluyla Jenaröterleri çalıştırarak elektrik enerjisi elde edilir.

jeotermal enerji
Yer kabuğunun derinliklerinden gelen sıcak suların değerlendirilmesi ile elde edilen elektrik enerjisi,
Jips (Alçıtaşı)

  Beyaz renkli, tırnakla çizilebilen kimyasal tortul bir taştır. Alçıtaşı olarak da isimlendirilir.

REKLAM