Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
İç Deniz

  Okyanuslara boğazlar aracılığıyla bağlanan kara içlerine sokulmuş denizlere denir. Örnek : Akdeniz, Kızıldeniz, batlık Denizi, Karadeniz, Marmara Denizi, Azak Denizi

İç göç

  Ülke içinde insanların yer değiştirme hareketi.

İç kuvvetler

  Yer yuvarlağının içindeki enerjiden kaynaklanarak yeryüzü şekillerini oluşturan yer kabuğu hareketleri, deprem, volkanizma gibi etkenler.

iç kuvvetler
Yer yuvarlağının içindeki enerjiden kaynaklanarak yeryüzü şekillerini oluşturan yer kabuğu hareketleri,
iç püskürük
Magmanın yer kabuğu içindeki başka taşlar, tabakalar arasına sokulması.
İç turizm

  Bir ülkenin kendi sınırları içinde yapılan geziler.

İçmece

  lçildiğinde çeşitli hastalıklara iyi gelen madeni kaynak suları.

İğne yapraklı orman

  Yaprakları iğne biçimindeki ağaç türlerinden (çam, gökner, ladin) meydana gelen orman.

İhracat

  Yabancı ülkelere mal satımı. Dış satım.

İkinci Zaman (Mezozoik)

  Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. İkinci zamanın yaklaşık 160 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. İkinci zamanı karakterize eden dinazor ve ammonitler bu zamanın sonunda yok olmuşlardır.

İklim

  Geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına iklim denir.

İlkel Zaman

  Günümüzden yaklaşık 600 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. İlkel zamanın yaklaşık 4 milyar yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Zamanın önemli olayları: Sularda tek hücreli canlıların ortaya çıkışı. En eski kıta çekirdeklerinin oluşumu. İlkel zamanı karakterize eden canlılar alg ve radiolariadır.

İndirgenmiş Sıcaklık

  Yeryüzünde sıcaklığın enleme bağlı dağılışını gösteren haritalar çizilirken yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için indirgenmiş sıcaklık değerleri kullanılır. Bir yerin yükseltisinin sıfır (0 m) kabul edilerek hesaplanan sıcaklığına indirgenmiş sıcaklık denir. Bir yerin indirgenmiş sıcaklığını hesaplamak için yükseltiden kaynaklanan sıcaklık farkı hesaplanır. Bu fark o yerin gerçek sıcaklığına eklenir.

İpek böçekçiliği

  Ipek ipliği veya ipek böceği kozası elde etmek amacıyla ipek böceği yetiştirme işi.

Irmak

  Çayların birleşmesiyle oluşan akarsulara ırmak denir.

REKLAM