Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Falez

  Yalıyar Kıyılarda dalgaların aşındırması sonucu oluşan diklik.

falez
Dalga aşındırmasıyla oluşan dik kıyı,
Falez (Yalıyar)

  Dalgalar aşındırma yaparken önce çarptıkları kıyı boyunca bir çentik açar. Buna dalga oyuğu denir. Dalga oyukları derinleştikçe üzerindeki kütleler kopar ve düşer. Böylece kıyı boyunca diklikler oluşur. Bu dikliklere falez ya da yalıyar adı verilir. Türkiye’de, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında güzel falez örnekleri görülmektedir.

Fauna

  Coğrafı bir alanda veya belli bir yaşama çevresinde bulunan hayvan türlerinin tümü.

Fay

  Yer kabuğunun çeşitli bölümlerinin kırılması veya yarılması ile oluşan kırık yerleri. Kırılan yerlerin her iki tarafında da seviye değişiklikleri meydana gelebilir. Bunlardan yüksek kısma horst, çöken kısma ise graben adı verilir.

Fay

  Yerkabuğu hareketleri sırasında şiddetli yan basınç ve gerilme kuvvetleriyle blokların birbirine göre yer değiştirmesine fay denir.

fay
Yer kabuğundaki kaya kütlelerinin bir düzlem boyunca kırılması ve yer değiştirmesi.
Fay açısı

  Dikey düzlem ile fay düzlemin yaptığı açıya fay açısı denir.

Fay aynası

  Fay oluşumu sırasında yükselen ve alçalan blok arasındaki yüzey kayma ve sürtünme nedeniyle çizilir., cilalanır. Parlak görünen bu yüzeye fay aynası denir

Federasyon

  Küçük devletlerin tek bir devlet durumuna gelmek için yaptıkları ortaklık, devletler birliği.

Feribot

  Arapa vapuru. Çoğunlukla boğazlardan arabaların bir yere taşıyan deniz aracı.

Ferrokrom

  Krom içeren bütün çeliklerin, özellikle yüksek krom oranlı paslanmaz çeliklerin üretiminde kullanılan demir - krom alaşımı.

Filat

  Kiltaşının (şist) yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşur.

Fiskobirlik

  (Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği) Fiskobirlik, fındık üreticilerini değerlendirmek, fındlğın iç ve dış piyasalardaki sürümünü artırmak ve üreticiye destek olmak üzere 1938 yılında kurulmşutur. 200.0000'den fazla çiftçinin ortak olduğu birIiğin Giresun'da bir fındık işleme tesisi bulunmaktadır.

Fiyord

  Eski buzul vadilerini deniz basmasıyla oluşan kıyı tipi.

REKLAM