REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Erime Dolini

  Kalker yüzeyler üzerinde, yağış sularının eritmesiyle oluşan karstik şekildir. Erime dolinlerinin tabanında yüzey sularının derine doğru sozdığı çatlak ve delikler bulunur. Dolin tabanlarında erimeden geriye kalan killi materyalin birikmesiyle oluşan terra rossa toprakları bulunur.

ErKen otlatma

  Otlar büyümeden otlakta

Erozyon

  Yer yüzünün taş ve toprak tabakasının akarsu, rüzgar gibi dşı etkenlerle aşındırılması.

Erozyon

  Toprak örtüsünün, akarsuların, rüzgarların ve buzulların etkisiyle süpürülmesine erozyon denir.

erozyon
Ana kaya üzerindeki toprak örtüsünün dış kuvvetler tarafından aşındırılarak taşınması olayı.
Eş Aralık

  Bakınız : İzohips Aralığı.

Eş derinlik eğrisi

  Bakınız : İzohips Eğrisi.

Eş yükseıti eğrisi

  Yer yüzünde aynı yükseltilerden geçtiği var sayılan çizgiler. Topoğrafya haritaları bu eğrilerle çizilir.

Eş yükselti Eğrisi

  Bakınız : İzohips Eğrisi.

Eşik

  Karalar üzerinde veya deniz diplerinde birbirine komşu iki çukur alanı birbirinden ayıran tümsek biçimindeki kabartılar.

Etezien

  Balkan Yarımadası’ndan Kuzey Ege kıyılarına doğru esen soğuk rüzgarlardır.