Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Ekliptik

  Dünya'nın yörüngesinden geçtiği varsayılan düzleme Ekliptik veya Yörünge Düzlemi denir.

Ekliptik düzlemi

  Dünyanın güneş etrafında dönerken izlediği yörüngeye denir.

Ekonomi Haritaları

  Dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün ekonomik özelliklerini gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla endüstri kuruluşlarının türü, sayısı, dağılışı, çalışanların sayısı hakkında bilgi edinilir.

Eksosfer (Jeokronyum)

  Atmosferin en üst tabakasıdır.

Ekstansif tarım

  Ilkel metodla yapılan tarımdır. Doğal koşullara bağlıdır. Verim düşüktür.

Ekvator

  Dünyamızı Kuzey ve Güney Yarım Küreleri'ine ayıran en uzun paralel dairesi.

Ekvator iklimi

  Ekvator ve çevresinde görülen iklim. Bu iklim tipinde sıcaklık yüksektir ve yıl boyunca pek az değişir. Her mevsimde bol yağış düşer.

Engebellik

  Yer kabuğu üzerindeki dağlar, tepeler, çukurlar, vadiler, platolar gibi yüzey şekillerinin tümünü ifade eden terim.

Enlem

  Dünya üzerindeki herhangi bir noktayla Ekvator arasındaki meridyen yayının açı cinsinden değeri. Ekvator'dan uzaklaştıkça bu açı büyür; kutup noktasında tam 90° olur.

Enlem

  Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç paraleli olan Ekvator'a uzaklığının açısal değeridir. Q açısı, D noktasının Ekvator'a olan uzaklığının açı cinsinden değeridir ve D noktasının enlem derecesini verir. Örnek

Epirojenez

  Karaların toptan alçalması ya da yükselmesi olayına epirojenez denir.

Epirojenik hareketler

  Yer kabuğu üstünde geniş alaniı kubbeleşme ve büyük, yayvan çukurlaşma hareketleri. Yer kabuğunun geniş alanlı bu hareketleri deniz ve karaların oluşumuna da yol açar.

episantr
Deprem dalgalarının en kısa yolu takip ederek yeryüzüne ulaştığı alan.
Epizodik akarsu

  Kurak bölgelerdeki geçici akarsu.

Erg

  Kum çölü.

REKLAM