Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Çağlayan

  Küçük bir akarsuyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktlğı yer, küçük şeıale.

çağlayan
Akarsular üzerindeki bir diklikten akmasıyla oluşan yer şekli.
Çakıl çölü (serir)

  Üstü ince tanelerden oluşan örtünün rüzgarlar tarafından süpürelmesi sonucu çakılların yüzeye Çıktlğı kurak bitki örtüsünde yoksun olan yer.

Çakıltaşı (Konglomera)

  Genelde yuvarlak akarsu çakıllarının doğal bir çimento maddesi yardımıyla yapışması sonucu oluşur.

Çakmaktaşı (Silex)

  Denizlerde eriyik halde bulunan silisyum dioksitin (SİO2) çökelmesi ile oluşan taştır. Kahverengi, gri, beyaz, siyah renkleri bulunur. Çok sert olması ve düzgün yüzeyler halinde kırılması nedeniyle ilkel insanlar tarafından alet yapımında kullanılmıştır.

Çanak

  Çevresin göre çukurluk gösteren yer. Bu tip yerler çanağa benzediği için bu adla anılır.

Çavlan

  Çağlayanın büyüğü, şelale.

Çay

  Derelerin birleşmesiyle oluşan akarsulara çay denir.

çayır
Yaz yağışlarıyla yeşeren ve yaz dönemi boyunca yeşil kalan ot topluluklarından oluşan bitki örtüsü.
Çekirdek

  Dünya'nın yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölümüdür. Dünya’nın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin, 5120-2890 km’ler arasındaki kısmına dış çekirdek, 6371-5150 km’ler arasındaki kısmına iç çekirdek denir. İç çekirdekte bulunan demir-nikel karışımı çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal haldedir. Dış çekirdekte ise bu karışım ergimiş haldedir.

Cephe

  Farklı özellikietik iki hava kütlesinin karşılaşması ile oluşan hat. Cepheler hareketli olup, bir yerin sıcaklık ve yağış durumunu doğrudan etkiler. Bir cephede soğuk havanın yerini sıcak hava alırsa buna sıcak cephe, sıcak havanın yerini soğuk hava işgal ederse buna da soğuk cephe denir.

Çevre

  Içinde yaşanılan ortam. Canlı ve cansız vıarlıklardan oluşur. Insanlar tarafından bozulmadlğı zaman doğal bir denge halindedir ve kende kendini yeniler.

Çevre kirliliği

  Çevremizde bulunan hava, su, toprak, bitki örtüsü gibi doğal ortamların insanlar tarafından; duman, zehirli gaz, çöp, plastik, deterjan, tarım ilacı, kanalizasyon ve sanayi atıklarıyla kirletilmesi. Böylece hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği gibi sorunlar ortaya çıkar. Ayrıca gürültü (ses kirliliği) de bir çevre kirliliğidir.

Çevre sorunu

  Çevre kirlenmesi ve bu kirlenmeler sonucu ortaya çıkan (ozon tabakasının incelenerek delinmesi, toprak erozyonu, sel gibi) çeşitli sorunlar.

Çığ

  Yüksek dağların dik yamaçlarının bir yerinden koparak yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar yığını. Bu kar yığınları çok çabuk yuvarlanır ve önüne gelen herşeyi tahrip eder.

REKLAM