Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Bağcılık

  Üzüm bağı yetiştirmek ve bundan kazanç sağlama işi.

Bağıl Nem

  Hava her zaman taşıyabileceği kadar nem yüklenmez. Genellikle havadaki su buharı miktarıyla doyma miktarı arasında bir fark bulunur. Bu farka doyma açığı (nem açığı) denir. Belli sıcaklıkta 1m3 havanın neme doyma oranına ise bağıl nem denir.

bağımlı nüfus
Çalışan çağı dışında kalan, 0-14 ile 65 yaş ve yukarısındaki nüfus
bağlantısızlar

  Batı ve Doğu Bloklarına dahilolmayan tarafsız ülkeler.

Bakı

  Bir dağ yamacının baktığı yön.

Bankiz

  Kutup çevresindeki denizlerde, suyun donması ile oluşan buz kütleleridir.

Baraj

  Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan be nt.

Baraj gölü

  Bir akarsu yatağında kurulan barajların gerisinde biriken suların oluşturduğu suni göl.

Baraj gölü

  Yapay su birikintilerine baraj gölü denir.

Barit

  Doğal baryum sülfat. Metal cevheri damarlarında bol bulunan bu madde, boya sanayii ve petrol sondajlarında kuyu açma çamurunun ağırlaştırılmasında ve radyolojide sindirim organlarının filminin çekilmesinde kullanılır.

Barograf

  Basıncı sürekli kaydeden ve yazıcı ucu bulunan bir tür madeni barometredir.

Basınç

  Yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketi buharlaşmayı engeller. Çünkü alçalan havanın yoğunluğunun artması su buharının yükselmesini önler. Alçak basınç alanlarında ise yükselen havanın yoğunluğu daha az olacağı için buharlaşma daha kolaydır.

Başlangıç meridyeni

  Başlangıç meridyeni dogusundakilere DOGU YARI KÜRE batısındakilere BATI YARI KÜRE denir

Bazalt

  Koyu gri ve siyah renklerde olan dış püskürük bir taştır. Mineralleri ince taneli olduğu için ancak mikroskopla görülebilir. Bazalt demir içerir. Bu nedenle ağır bir taştır.

Birinci Zaman (Paleozoik)

  Günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. Birinci zamanın yaklaşık 375 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Zamanın önemli olayları : Kaledonya ve Hersinya kıvrımlarının oluşumu. Özellikle karbon devrinde kömür yataklarının oluşumu. İlk kara bitkilerinin ortaya çıkışı. Balığa benzer ilk organizmaların ortaya çıkışı. Birinci zamanı karakterize eden canlılar graptolith ve trilobittir.

REKLAM