REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Tersane

  Gemi yapılan ya da onarılan yer, tezgah.

Ters Alizeler (Üst Alizeler)

  Ekvator’dan (TAB), 30° enlemlerine (DYB) doğru esen üst rüzgarlardır. Her yerde ve her zaman görülmezler. Yeteri kadar sürekli ve güçlü değillerdir. 30° enlemleri çevresinde aşağıya doğru alçaldığından yağış oluşumunu engellerler.

Termik santral

  Petrol ürünleri, doğal gaz ve kömürle çalıştırılan santral.

Termik enerji

  Petrol ürünleri, doğal gaz ve kömürün yakılması ile sağlanan enerji.

Termik Ekvator

  Meridyenlerin en sıcak noktalarını birleştiren eğriye termik ekvator denir.

Termik Basınç

  Dünya'nın küreselliği nedeniyle ısınma ve soğumaya bağlı oluşan basınçlardır.

Tepe

  Küçük yer kabartısı. Çevresindeki çukurluklara göre yükseklik gösteren yer kabartısI. Bazen çok yüksek dağların zirve kısımlarına tepe adı verilir. (Örnek: Everest tepesi gibi)

Tektonik hareket

  Kabuk tabakasındaki kırılma, yükselme ve alçalmayı oluşturan tüm hareketleri kapsar.

Tektonik Göller

  Yerkabuğunun tektonik hareketleri sırasında oluşan çanaklardaki göllerdir.

Tektonik

  Yer kabuğu yapısının oluşumu ve iç kuwetlerle şekillenmesini inceleyen bir bilim dalı.

tektonik
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu.
Tekstil sanayi

  He türlü giyim eşyalarının üretildiği bir sanayi kolu.

Tekstil

  Dokumacılık.

Tebeşir

  Derin deniz canlıları olan tek hücreli Globugerina (Globijerina)’ların birikimi sonucu oluşur. Saf, yumuşak, kolay dağılabilen bir kalkerdir. Gözenekli olduğu için suyu kolay geçirir.

Tayga

  Orta kuşağın şiddetli kara iklimi etkisindeki soğuk bölgesinde iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanıara verilen ad.