REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Tropopoz

  Troposferin stratosfere geçtiği üst kat.

Tropik

  Dönence.

Traverten

  Suda çözünmüş kirecin yer yüzünde ya da mağar-alarda çökelmesiyle oluşmuş çeşitli biçimdeki çökertiler. Ö Pamukkale'deki kireç çökeltileri.

Traverten

  Kalsiyum biokarbonatlı yer altı sularının mağara boşluklarında veya yeryüzüne çıktıkları yerlerde içlerindeki kalsiyum karbonatın çökelmesi sonucu oluşan kimyasal tortul bir taştır.

traverten
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu.
Transgresyon

  Denizin karaya doğru i1erlemes.i

tortul (sediment)
Geniş anlamda; akarsu, buzul, rüzgâr, dalga ve akıntı gibi dış etmen ve süreçler tarafından taşınan ve uygun koşullarda biriktirilen çakıl, kum, şilt, kil gibi çeşitli boyuttaki katı unsurlar ile organizma kalıntılarının ve suda çözünmüş hâlde bulunan kireç taşı, jips, tuz gibi maddelerin çökelip birikmesiyle meydana gelen oluşum.
Toprak Haritaları

  Bir bölgenin toprak özellikleri ve dağılışları hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalardan, yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesi, buna bağlı olarak topraklardan daha iyi verim alınabilmesi gibi bir çok konuda yararlanılır.

toprak

Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü.

Topografya

  Yeryüzü şekilleriyle eş anlamlı terim.

tombolo
Bir adanın kıyı oklarıyla kıyıya bağlanması sonucu oluşan yarımada.
Tiftik

  Tiftik keçisinin, ince yumuşak ve parlak yünü.

Ticaret

  Üretilen bir malın kar amacıyla tüketiciye ulaştırılması işi.

Ticaret

  Para kazanmak için yapılan alım satım işlerine ticaret denir.

Tetis

  Eski Dünya'da Alp sistemine bağlı genç dağların oluştuğu jesenklinale verilen ad. Batı dillerinde Tethys biçiminde yazılır.