REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Tuzla

  Tuz elde edilen yer.

Tuvönan

  Ayıklanmış, yıkanmış ve konsantre edilmi maden cevheri.

Turunçgiller (Narenciye)

  Portakal, mandalina, greyfurt, turunç ve limon bitkilerine genel olarak turunçgil denir.

Turunçgiller

  Narenciye, Akdeniz iklim şartları altında yetişen portokal, limon, mandaline, greyfurt gibi meyvelerin tamamına verilen ad.

Türkiye’nin Matematiksel Konumu

  Türkiye 36° - 42° Kuzey enlemleri, 26°-45° Doğu boylamları arasında yer alır.

Turizm

  Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi.

Turizm

  İnsanların görme, tanıma, dinlenme, eğitim, spor, tedavi ve kutsal yerleri ziyaret etmek amacıyla yaptıkları gezilere turizm denir.

Turfanda

  Başka yerlere göre, bir yerde erken yetişmiş sebze ve meyve.

Tundra

  Kutuplara komşu soğuk, yazı çok kısa, ağaç yetişmeyen bölgeler. Bitki topluğu yosunlardan, otsulardan ve bazı cüce çalılardan oluşur.

Tundra

  Düşük sıcaklığa ve kuraklığa uyum sağlamış olan kısa boylu çalılar, otlar ve yosunlardır. Bu bitki örtüsüne tundra adı verilir.

Tüf konisi

  Volkanlardan çıkan tüflerin oluşturduğ ukoni biçimli küçük volkanik tepeler.

Tüf

  Volkan bacasından çıkan volkanik malllzemenin hepsine verilen ad.

tüf
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lav parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı.
Tsunami

  Bakınız : Dalgalar.

Troposfer

  Atmosferin, yeryüzüne temas eden, alt bölümüdür.