REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Volkan Bacası

  Mağmanın yeryüzüne ulaşıncaya kadar geçtiği yola volkan bacası denir.

Volkan

  Yer yuvarlığı içindeki kızgın ergimiş ve katı maddelerin yeryüzüne çıktlğı yer. Türkçe yanardağ ile eşanlamlı. Yanardağlardan püsküren maddelerin birikmesiyle çeşitli yüzey şekilleri (koniler, lav platolar vb.) oluşur.

Volfram

  Tungsten adı da verilen kalay beyazlığındaki ağır metal. Elektrik direncinin yüksek olması sebebiyle akkor lambalarda, eksme çeliklerin imalinde, makine ve uzayaraçları sanayiinde kullanılır.

viyadük
Köprü yol.
Vertisol

  Dönen toprak. Killi araziler üzerinde oluşan killi topraklar, yazın kuruduğunda çatlarlar, çatlaklar boyunca üstten alta doğru toprak parçaeıkiarı dökülür, kışın ise toprak su alarak şişer ve altta bulunan toprak yüzeye doğru yükselir.

Vaha

  Çöllerde, akarsu kenarlarında, yer altı suyunun yüzeye çıktlğı yerlerde ya da kuyuların etrafındaki yaşama elverişli yer.

vaha
Çöllerde suların yeryüzüne çıktığı kaynak ve çevresi.
Vadi buzulu

  Sürekli beslenerek sirkten taşan ve vadi boyunca aşağı hareket eden buzul türüdür.

Vadi

  Akarsu aşındırması sonucunda oluşan bir yatak ve onu sınırlayan yamaçlarla birlikte oluşan uzun çukurluk.

Vadi

  Akarsuyun içinde aktığı, kaynaktan ağıza doğru sürekli inişi bulunan, uzun çukurluklardır.

vadi
Akarsu aşındırması ile oluşan ve tabanına akarsu yatağının ve akarsuyun yerleştiği, sürekli iniş gösteren oluk,
Uvala

  Genişleyip, derinleşen dolinlerin birleşmesiyle oluşan, dolinlerden daha büyük çukurluklardır. Uvaların düzensiz şekle sahip olması ve tabanlarındaki erimeden geriye kalan kalker çıkıntıları dolinlerden kolayca ayırtedilmesini sağlar.

uvala
Karstik topoğrafyada dolinlerin birleşmesiyle oluşan büyük çanaklar.
Ulaşım

  Köyler, kentler, ülkeler arasında bir yerden başka bir yere gidiş, geliş.

Üçüncü Zaman (Neozoik)

  Günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. Üçüncü zamanın yaklaşık 63 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir.