REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
yapağı

  Ilkbaharda kırkılan koyun yünü.

Yanardağ

  Mağmanın yüzeye çıktlğı yerde oluşan dağ.

Yanardağ

  Mağmadan gelen ve yer kabuğundaki çatlaklardan püsküren lavların yığılması sonucunda o bölgede dağlar oluşur. Bunlara yanardağ ya da volkan adı verilir.

yanardağ
Volkanik faaliyet sonucu çıkan materyallerin üst üste birikmesiyle oluşan dağ.
yamaç kaynağı
Yer altına sızan sular sonucu oluşan yer altı suyunun bir vadi yamacında yüzeye çıkmasıyla meydana gelen kaynaklar.
Yamaç deposu

  Dağlardan taşınan çeşitli boyuttaki malzemelerin yamacın eteğinde birikmesi ile oluşan depo.

Yamaç

  Yeryüzündeki eğimli yüzeylerdir.

Yağmur ormanı

  Ekvator bölgesindek isık ve daima yeşil ormanlara verilen ad. Ekvatoral ya da tropikal orman da denir.

Yağış

  Havadaki nemin doyma noktasını aşıp, su damlacıkları, buz kristalleri veya buz parçacıkları şeklinde yoğunlaşmasına yağış denir.

Volkanizma

  Yer yuvarlığı içindeki magmanın yer kabuğu içine sokulması ve yeryüzüne çıkması süreci.

Volkanizma

  Yerin derinliklerinde bulunan magmanın patlama ve püskürme biçiminde yeryüzüne çıkmasına volkanizma denir.

volkanizma
Magmanın yeryüzüne çıkmasıyla ya da yeryüzüne yakın yerlere kadar sokulmasıyla meydana gelen olaylar,
Volkanik Tüf

  Volkanlardan çıkan kül ve irili ufaklı parçaların üst üste yığılarak yapışması ile oluşan taşlara volkan tüfü denir.

Volkanik Göller

  Volkanik patlamalar ile oluşan çanaklardaki göllerdir. Krater gölü, kaldera gölü ya da maar gölü gibi çeşitleri vardır.

Volkan Konisi

  Lav, kül, volkan bombası gibi volkanik maddelerin üst üste yığılması ile oluşan koni biçimli yükseltiye volkan konisi, koni üzerinde oluşan çukurluğa krater denir.